PRISER & BRA ATT VETA

Priser

I samband med undersökning får du alltid ett kostnadsförslag utifrån ditt behov. Ofta kan en behandling göras på flera olika sätt och vi bistår därför gärna med flera kostnadsförslag. På förslaget framgår det tydligt vad som ingår i behandlingen, hur stor kostnaden blir för dig och hur mycket ersättning du får från försäkringskassan. Ersättningen från försäkringskassan får du automatiskt i samband med betalning.

Betalning

Betalkort & swish

Vi ser helst att du betalar med betalkort efter varje besök men tar även emot swish.

Delbetalning

I samarbete med Resurs Bank kan vi erbjuda delbetalning med förmånliga villkor. Fråga personalen för mer information och gör ansökan direkt på plats på kliniken.

Garantier

1 år på lagningar
2 år på avtagbar protetik så som proteser
5 år på kron- och broterapi

Ibland finns det speciella omständigheter som kan göra att garantierna förlängs eller förkortas. Du informeras då om detta innan behandling påbörjas. Garantierna gäller endast om patienten uppfyller kraven på god munhygien, går på regelbundna undersökningar och följer de instruktioner som ges ( tex användning av bettskena).

Uteblivande

Vid uteblivande eller sent återbud (mindre än 24h innan avtalad tid) debiteras en kostnad på 500:-.

Tandvårdsförsäkring

Försäkringskassan har sedan 1/7-2008 en ny tandvårdsförsäkring. Den är framför allt mycket fördelaktig för dem med stora tandvårdsbehov. Tandvårdsförsäkringen kan skydda dig mot dyra utgifter. 

Tandvårdsförsäkringen är indelad i tre delar:

ATB

Alla patienter har rätt till ett s.k. allmänt tandvårdsbidrag, ATB. Bidragets storlek är 600 kr/år för åldersgrupperna 23-29 år samt personer > 65 år. För övriga, d.v.s. personer mellan 30-64 år är ATB 300 kr/år. Summan dras bort från din tandvårdskostnad. Detta görs direkt på tandvårdskliniken och du behöver alltså inte ansöka om ditt allmänna tandvårdsbidrag. Reglerna gäller från och med 15 April 2018.

Olika beloppsgränser

Priser i prislistan (se ovan) är “bruttopriser”. För att räkna ut din tandvårdskostnad läggs bruttopriserna ihop och tandvårdsersättningen kan beräknas:
Tandvårdsersättningen beräknas på bruttopriserna i Försäkringskassans referensprislista. Olika tandläkare kan ha olika bruttopriser som avviker från referensprislistan. För att kunna göra ett komplett kostnadsförslag behövs oftast en fullständig undersökning först.

Behandlingstidens längd

Ovan nämnda beloppsgränser gäller under en period på 1 år från första behandlingstillfället. Efter ett år startar en ny period och tandvårdsersättningen beräknas om från noll kronor igen.

Patienter med speciella vårdbehov

För patienter med speciella vårdbehov, sjukdomar eller funktionsnedsättningar, gäller speciella regler. Tala med din vårdgivare om du kan vara berättigad till extra stöd.